Dieses Forum verwendet Cookies
Dieses Forum verwendet Cookies um deine Login Daten zu speichern (sofern Du registriert und angemeldet bist) bzw. deinen letzten Aufenthaltsort (wenn nicht registriert und angemeldet). Cookies sind kleine Textdateien, die auf deinen Rechner gespeichert werden. Die von diesen Forum gespeicherten Cookies werden ausschließlich für Zwecke dieses Forums verwendet und nicht von Dritten ausgelesen. Sie stellen kein Sicherheitsrisiko für deinen Rechner dar. Cookies werden in diesem Forum auch verwendet, um die Anzeige bereits gelesener und noch ungelesener Themen zu unterscheiden. Bitte bestätige, ob Du Cookies zulassen möchtest oder nicht.


Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ST2 riders in Belgium?
Ik kreeg net van een collega het volgende door.
fietsvergoeding OK en belastingsaanslag van 190€ Voordeel alle aard per maand op mijn lease bedrijfsfiets ook van de baan...

Persbericht kabinet Financiën

Fiscale regeling voor snelle elektrische fiets

Snelle elektrische fietsen of speed pedelecs worden voortaan fiscaal gelijkgesteld met de gewone fiets. De ministerraad keurde deze maatregel, die deel uit maakt van het voorontwerp van wet “diverse fiscale bepalingen” goed. Met de voorgestelde wetswijziging wordt de fietsvergoeding van 0,23 euro/km voor het woon-werkverkeer uitgebreid naar de gebruikers van speed pedelecs. De regeling treedt vanaf dit jaar in werking.

De elektrische fiets is de laatste jaren aan een stevige opmars bezig en wordt vaak ingeschakeld voor woon-werkverkeer. Eén op de drie fietsen die vandaag verkocht wordt, is al uitgerust met een elektrische hulpmotor. Momenteel zijn er naast de klassieke elektrische fietsen, die een snelheid tot 25 km per uur kunnen halen, ook types van tweewielers te koop die snelheden kunnen halen tot 45 kilometer per uur, de zogenaamde speed pedelecs.
Als gevolg van een wijziging in de wegcode eind 2016 vallen deze fietsen echter onder de categorie van de bromfietsen. Daardoor zouden gebruikers geen recht hebben op de belastingvoordelen die gelden voor fietsers. Met de voorgestelde wetswijziging wordt de fietsvergoeding van 0,23 euro/km voor het woon-werkverkeer uitgebreid naar de gebruikers van alle types elektrische fietsen.

Naast de belastingvrijstelling voor de fietsvergoeding bij woon-werk verkeer, zullen werkgevers die een speed pedelec ter beschikking stellen als bedrijfsfiets ook kunnen genieten van 120% aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting. Een werknemer die een speed pedelec ter beschikking krijgt van zijn werkgever zal niet belast worden op een voordeel van alle aard.

Minister Van Overtveldt “We willen het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer om evidente redenen aanmoedigen, ongeacht het type fiets. Dankzij deze fiscale gelijkstelling gelden de voordelen voortaan ook voor snelle elektrische fietsen.”
Zitieren
antler: schrieb:Ik kreeg net van een collega het volgende door.
fietsvergoeding OK en belastingsaanslag van 190€ Voordeel alle aard per maand op mijn lease bedrijfsfiets ook van de baan...

Persbericht kabinet Financiën

Fiscale regeling voor snelle elektrische fiets

Snelle elektrische fietsen of speed pedelecs worden voortaan fiscaal gelijkgesteld met de gewone fiets. De ministerraad keurde deze maatregel, die deel uit maakt van het voorontwerp van wet “diverse fiscale bepalingen” goed. Met de voorgestelde wetswijziging wordt de fietsvergoeding van 0,23 euro/km voor het woon-werkverkeer uitgebreid naar de gebruikers van speed pedelecs. De regeling treedt vanaf dit jaar in werking.

De elektrische fiets is de laatste jaren aan een stevige opmars bezig en wordt vaak ingeschakeld voor woon-werkverkeer. Eén op de drie fietsen die vandaag verkocht wordt, is al uitgerust met een elektrische hulpmotor. Momenteel zijn er naast de klassieke elektrische fietsen, die een snelheid tot 25 km per uur kunnen halen, ook types van tweewielers te koop die snelheden kunnen halen tot 45 kilometer per uur, de zogenaamde speed pedelecs.
Als gevolg van een wijziging in de wegcode eind 2016 vallen deze fietsen echter onder de categorie van de bromfietsen. Daardoor zouden gebruikers geen recht hebben op de belastingvoordelen die gelden voor fietsers. Met de voorgestelde wetswijziging wordt de fietsvergoeding van 0,23 euro/km voor het woon-werkverkeer uitgebreid naar de gebruikers van alle types elektrische fietsen.

Naast de belastingvrijstelling voor de fietsvergoeding bij woon-werk verkeer, zullen werkgevers die een speed pedelec ter beschikking stellen als bedrijfsfiets ook kunnen genieten van 120% aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting. Een werknemer die een speed pedelec ter beschikking krijgt van zijn werkgever zal niet belast worden op een voordeel van alle aard.

Minister Van Overtveldt “We willen het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer om evidente redenen aanmoedigen, ongeacht het type fiets. Dankzij deze fiscale gelijkstelling gelden de voordelen voortaan ook voor snelle elektrische fietsen.”

Goed hé.. eindelijk
Nu kan ik er mijn nummerplakske op vijzen.

Zeg, en 'stromervrienden'; hou het een beetje veilig hé.
Gisteren bijna van de baan gereden door een college 'stromer' - dat was er echt over... hoffelijkheid graag Big Grin
Zitieren
Nog een paar zaken te regelen maar blijkbaar met terugwerkende kracht. Gaan ze de firma's dan de gemiste km vergoeding laten uitbetalen indien die ingehouden was?

Beste,

Het is eindelijk zover: werknemers die met een snelle elektrische fiets naar het werk fietsen, kunnen nu ook in aanmerking komen voor een fietsvergoeding! Dat heeft de ministerraad vandaag beslist. De wet moet nu nog wel een procedure doorlopen: eerst naar de Raad van State voor een advies. Na een tweede groen licht van de ministerraad verhuist de tekst dan naar het federaal parlement voor finale goedkeuring.

De fiscale maatregelen zullen ingaan vanaf aanslagjaar 2018. Dit betekent in praktijk dat de fietsvergoeding vanaf 1/1/2017 fiscaal wordt vrijgesteld, er is dus een mogelijkheid tot terugwerkende kracht! Maar hoe dat precies fiscaal geregeld moet worden, is nog voorwerp van verdere afspraken.

Wij zijn erg blij met dit nieuws. De onduidelijkheid en onzekerheid is weggewerkt en de fietsvergoeding voor speed pedelecs wordt expliciet en ondubbelzinnig mogelijk gemaakt.

Uiteraard blijven we beschikbaar voor verdere vragen.

Met vriendelijke groeten,
Namens Jef Van den Bergh,
---------------------------------------------------------------------------
SHANA CLAESSENS

Medewerkster JEF VAN DEN BERGH
CD&V Volksvertegenwoordiger Kamer
Schepen gemeente Kalmthout
Zitieren
IK heb de mail ook gekregen.
Het gaat de goede kant op...

Ik heb er ondertussen een kleine 400km op zitten met mijn ST2.
Het is inderdaad opletten.
Gisteren op het jaagpad kwam in tegengestelde richting een peloton wielerterroristen. Ze namen het volledige pad in en reden me gewoon het gras in. Gelukkig reed ik nog defensief.
De aandacht er altijd bij laten... dat heb ik al door.

By the way, ik ben Erik. Woon in Diepenbeek en werk in Ham. Ik wil het traject graag 2 a 3 keer per week doen. Enkele rit 40km hoofdzakelijk langs Albertkanaal.
Zitieren
Nog even een antwoord op de vraag of de speed pedelec onder de zwakke weggebruiker valt: "Het statuut van zwakke weggebruiker hangt niet samen met de fietsvergoeding, maar is een verzekeringsaspect. Het komt erop neer dat voertuigen die verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid moeten hebben (motorvoertuigen) geen zwakke weggebruiker zijn. Vervoersmiddelen die geen verplichte verzekering moeten hebben, zijn wel zwakke weggebruiker. Voor speed pedelecs geldt dus dat diegene die autonoom rijden (exclusief garageknopje) geen zwakke weggebruiker zijn, fietsers met een speed pedelecs met enkel trapondersteuning zijn wel zwakke weggebruikers. "
Zitieren
Creurke: schrieb:Nog even een antwoord op de vraag of de speed pedelec onder de zwakke weggebruiker valt: "Het statuut van zwakke weggebruiker hangt niet samen met de fietsvergoeding, maar is een verzekeringsaspect. Het komt erop neer dat voertuigen die verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid moeten hebben (motorvoertuigen) geen zwakke weggebruiker zijn. Vervoersmiddelen die geen verplichte verzekering moeten hebben, zijn wel zwakke weggebruiker. Voor speed pedelecs geldt dus dat diegene die autonoom rijden (exclusief garageknopje) geen zwakke weggebruiker zijn, fietsers met een speed pedelecs met enkel trapondersteuning zijn wel zwakke weggebruikers. "

Dus we zijn zwakke weggebruiker.... prima.
Zitieren
Raf_Van_Avondt: schrieb:
Creurke: schrieb:Nog even een antwoord op de vraag of de speed pedelec onder de zwakke weggebruiker valt: "Het statuut van zwakke weggebruiker hangt niet samen met de fietsvergoeding, maar is een verzekeringsaspect. Het komt erop neer dat voertuigen die verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid moeten hebben (motorvoertuigen) geen zwakke weggebruiker zijn. Vervoersmiddelen die geen verplichte verzekering moeten hebben, zijn wel zwakke weggebruiker. Voor speed pedelecs geldt dus dat diegene die autonoom rijden (exclusief garageknopje) geen zwakke weggebruiker zijn, fietsers met een speed pedelecs met enkel trapondersteuning zijn wel zwakke weggebruikers. "

Dus we zijn zwakke weggebruiker.... prima.

@Raf
Ben jij daar zeker van? (was toch ST2 hé) en er is toch een 'jog'knop aan zijnde '+ knop' ingedrukt houden.

@Cookymonster
Ook welkom hé - ideaal fietske om deze afstand te overbruggen.
Kleine raad, en verder wil ik niet 'zeuren' opletten met nat weer - de big ben's zijn behoorlijk gevoelig voor een 'slipper' maken.
Verder kan je hierboven veel nuttige en minder nuttige info terug vinden vb zien dat je uw battery'sleutel' steeds bij jou hebt.

Gr & goei weekend
Zitieren
Berlin: schrieb:
Raf_Van_Avondt: schrieb:
Creurke: schrieb:Nog even een antwoord op de vraag of de speed pedelec onder de zwakke"

Dus we zijn zwakke weggebruiker.... prima.

@Raf
Ben jij daar zeker van? (was toch ST2 hé) en er is toch een 'jog'knop aan zijnde '+ knop' ingedrukt houden.

@Cookymonster
Ook welkom hé - ideaal fietske om deze afstand te overbruggen.
Kleine raad, en verder wil ik niet 'zeuren' opletten met nat weer - de big ben's zijn behoorlijk gevoelig voor een 'slipper' maken.
Verder kan je hierboven veel nuttige en minder nuttige info terug vinden vb zien dat je uw battery'sleutel' steeds bij jou hebt.

Gr & goei weekendOepsy, bovenstaande vraag was mss overbodig, daar ik een 6 tal maanden terug nog de bevestiging had dat er geen BA nodig was voor Stromer.
Maar desalniettemin stof tot discussie
Grtz
Zitieren
Beste Belgische ST2-rijders,

Zouden jullie deze enquête willen invullen?
https://odisee.qualtrics.com/jfe/form/SV...mhB2SqcHKR
Via deze enquête peilen we naar het potentieel van (onder andere) de speed pedelec en de ongemakken die bij het gebruik hiervan gepaard gaan.

Als uitsmijter (en misschien als motivatie om de enquête in te vullen), een website waarin we alle handige info over het gebruik van de speed pedelec in België hebben proberen op te lijsten: http://iiw.kuleuven.be/apps/lev/Speedpedelec.html
Laat zeker weten als er nog zaken ontbreken/onduidelijkheden zouden zijn!

Zeer veel dank!
Zitieren
Hoi Bram

Overzichtelijke en informatieve website. Voor mij allemaal heel duidelijk.

Groetjes
Zitieren


Gehe zu: