Dieses Forum verwendet Cookies
Dieses Forum verwendet Cookies um deine Login Daten zu speichern (sofern Du registriert und angemeldet bist) bzw. deinen letzten Aufenthaltsort (wenn nicht registriert und angemeldet). Cookies sind kleine Textdateien, die auf deinen Rechner gespeichert werden. Die von diesen Forum gespeicherten Cookies werden ausschließlich für Zwecke dieses Forums verwendet und nicht von Dritten ausgelesen. Sie stellen kein Sicherheitsrisiko für deinen Rechner dar. Cookies werden in diesem Forum auch verwendet, um die Anzeige bereits gelesener und noch ungelesener Themen zu unterscheiden. Bitte bestätige, ob Du Cookies zulassen möchtest oder nicht.


Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ST2 riders in Belgium?
Me op dit forum ook maar even voorstellen, ik zit meestal op het NL Stromer forum.
Roger, omgeving Hasselt, pas de ST3 LE in ontvangst genomen.
Aangeschaft in Geleen, sportieffietsen Roger Wijnen, prima service.
Hier in B Limburg weinig dealers dewelke vertrouwd zijn met Stromer.
Verder was het voor me interessant om in NL aan te kopen vanwege de BTW verlegging (zaak).
Voorlopig volgende probleempjes:
Bluetooth koppelt maar op mijn Ipone kan ik hem niet activeren.
Account aangemaakt op de website van Stromer, geen mogelijkheid om in te loggen, ondanks dat de dealer de fiets correct heeft aangemeld. Wel via de app op de Iphone.
Storend dat de bedieningslampjes blijven branden als je fiets op slot staat, een aandachtstrekker voor potentiele dieven.
Wanneer geschakeld wordt naar het grootste achtertandwiel, knarsende ketting. Maar denk dat dit nog dient in te lopen.
Verder een plezier om er mee te rijden!
Zitieren
As you mentioned, you're familiar with the dutch Stromer Forum. This section here was established before the dutch were online. That's why there is now only minor traffic. If you're looking for tech support from our side, it  might be helpful to translate into german or write in english.
Zitieren


Gehe zu: